Ποια ήταν η εμπειρία σας από τη συνεργασία με τη μεταφορική "Λευτέρης" ;